Vad innebär kollektivstall?

 

Att stå i kollektiv innebär att du ingår i arbetsstyrkan!

När du flyttar in hos oss blir du tilldelad ett eller flera ansvarsområden. Det kan t ex vara att hålla ordning på stallplanen, sköta tillsyn av vinterhagar, sladda ridbanan, ha hand om inköp av hö och strö eller andra uppgifter som måste skötas för att stallet ska fungera. Varje stall har sina ansvarsområden som fördelas mellan hästägarna.

 

Fodringar, in- och utsläpp görs av alla hästägare i respektive stall enligt uppgjort schema. Om man får förhinder på sitt fodringspass får man byta det med någon annan i god tid innan.

 

Städning av gemensamma ytor i respektive stall sker enligt schema. Varje hästägare har ansvar för städningen en vecka i taget. Hur ofta städveckan återkommer beror på hur många hästägare som finns i stallet.

 

Andra arbetsuppgifter som vi hjälps åt med är t ex intag av hö och strö vid leveranser, reparationer av staket i hagar eller annat som vi själva bedömer måste fixas. Varje stall kallar till ett par arbetsdagar per år där vi gör större jobb. Den som inte kan närvara på arbetsdagen får uppgifter att göra vid annat tillfälle .

 

Föreningen kallar dessutom till några arbetsdagar per år där vi gemensamt från båda stallen utför arbeten på ridbanan och i sommarhagen. Dessa arbetsdagar är obligatoriska. Kan du inte närvara på de obligatoriska arbetsdagarna får du (om det är möjligt) chans att utföra arbetsuppgifter vid annat tillfälle eller skicka en ersättare till arbetsdagen.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för våra hästar och för anläggningen.

Den som ser att något är trasigt i hage eller stall måste själv försöka laga eller ta hjälp av någon annan. Hittar man en skadad eller sjuk häst måste ägaren kontaktas omgående. Om hästägaren inte kan nås måste du ta ett eget beslut om att eventuellt tillkalla veterinär.

 

Tack vare att vi alla gör allt arbete i stallet själva får vi en lägre boxhyra men för att stallet ska fungera krävs det att vi alla gör det arbete vi blir tilldelade.

 

Att stå i ett kollektivstall innebär att du måste vara beredd att lägga ett antal timmar på stallet varje dag, dels för skötseln av din egen häst och dels för utförande av dina arbetsuppgifter. Belöningen är att vi har stort inflytande på hur stallet drivs, får en låg stallhyra samt en bra gemenskap med våra stallkompisar.

Copyright @ All rights reserved