Om

Om Hagby Ryttarförening

Hagby ryttarförening arrenderar Hagby Gård i Täby. Vi har två stall med sammanlagt 21 boxar med tillhörande vinterhagar. Stallen drivs som kollektiv, d v s medlemmarna ansvarar själva för drift och underhåll samt för hästskötseln. Till anläggningen hör en belyst ridbana samt en gemensam sommarhage. För hästägare och medryttare är medlemsskap obligatoriskt. Styrelsen består av 3 ledamöter från stora stallet och 2 från lilla stallet samt 1 suppleant från varje stall.

 

Styrelsen 2018

Ordförande: Elin Warner

Sekreterare: Annette Magnusson

Kassör: Lena Netterlöv

Ledamot: Anki Lind

Ledamot: Anneli Edholm

Suppleanter: Lasse Lindquist, Jaqueline Carpenter

Revisor: Therese Häggström

Revisorssuppleant: Helene Wallberg

Valberedning: Maria Bolin (sammankallande), Karin Tunér Munter

 

 

Kontakt

 

Du kan nå styrelsen via e-post: styrelsen@hagbystallet.se, lägga brev till oss i brevlådan utanför stallet eller i vårt postfack i stora stallet.

Copyright @ All rights reserved